Kontakt

Generelle henvendelser til foreningen kan gjøres gjennom mail til leder, sekretær eller kasserer:

IMG_85181
Catharina Damslora, leder: cdamslora@hotmail.com

Bodil Prestegaard, sekretær: bopreste@online.no

Unknown

André Damslora, nestleder og webansvarlig: andre@damslora.net

Vil du ha noe publisert på websidene kan du ta kontakt med nestleder og webansvarlig André Damslora