Årsmøtet – 2018

Årsmøtet for 2018 i foreningen ble holdt 17. april på Stabekk.  Årets møte var historisk ved at to av våre trofaste styremedlemmer gikk ut av styret:  Jan I. Pedersen hadde da vært med i rekordlange 30 år og Mona Elset i ikke mindre enn 15 år!  Se ellers dokumentene:

 

 

På medlemsmøtet etter årsmøtet takket Jan av med et billedforedrag om Rouen, der han tilbrakte flere år av sin ungdom, mesteparten som elev ved den norske seksjonen ved Lycée Corneille. 2018 markerer at det er 100 år siden de første norske guttene reiste ned til Frankrike og startet sin treårige skolegang ved dette gymnaset.  Foredraget var underholdende og tjente dessuten som et flott bakteppe for årets forestående tur – nettopp til Normandie.

Det var 37 medlemmer tilstede på møtet, og styret for 2018 består av:

Turid Henriksen, leder

Catharina N Damslora, nestleder, NY

André J Damslora, kasserer

Bodil Prestegaard, sekretær

Yves Augugliaro, medlem

Brynhild Sirevåg, medlem, NY

Som revisor fortsetter Casper Holtedahl

Julemøtet’2017

Julemøtet ble som vanlig arrangert på Stabekk.  Årets foredragsholder var Kjerstin Aukrust som skulle foredra om « FRANKRIKE ETTER PRESIDENTVALGET VÅREN 2017
Emmanuel Macrons Frankrike ».

Mange  – blant dem flere nye fjes – hadde funnet veien til Stabekk for å oppleve denne kvelden.  Om ikke været hadde skapt problemer kunne vi fort ha vært nærmere 40!

Kjerstin Aukrust har tidligere skrevet om sine forventninger til det franske valget og etterpå kommentert det.  Hun belyste på mesterlig vis prosessene både forut for, under og i etterkant av valget.   Etter en times mentalt påfyll ble det som sedvanlig servering av vin, ost og tilbehør, og kvelden kunne fortsette med frydefulle konversasjoner – bare avbrutt av én viktig ting:

Styret v/Jan Pedersen informerte om at neste års tur – som går til Rouen – blir i starten av juli (2.-7. juli, 2018).  Mer informasjon vil komme etter hvert.

Da ønsker vi alle medlemmene en kjempegod jul!

Invitasjon til julemøtet

SOUVENIR NORMAND
JULEMØTE onsdag 13. desember 2017 KL. 19.00
FRANKRIKE ETTER PRESIDENTVALGET VÅREN 2017
Emmanuel Macrons Frankrike

Foredrag ved førsteamanuensis Kjerstin Aukrust

Kjerstin Aukrust er førsteamanuensis i fransk litteratur og kulturkunnskap ved Institutt for litteratur områdekunneskap og europeiske språk (ILOS) ved Universitetet i Oslo. Hun har fransk politikk som et av sine spesialområder. I forbindelse med presidentvalget 2017 var hun en flittig bidragsyter i norske media. På julemøtet vil hun orientere om hvordan Macron kom til makten, hvordan det har gått i Frankrike og hvordan det politiske landskapet har forandret seg etter at han gikk av med seieren.


STED: Stabekk og Jar Seniorsenter, Ringsveien 2, Stabekk

For å komme til sentret fra Oslo kan man for eksempel ta buss 130 eller 150 som stopper ved Stabekk kino. Sentret ligger like ovenfor i et lite veikryss. 150-bussen starter ved Oslo bussterminal og har flere stoppesteder i sentrum (Hammersborggata, St. Olavs plass, Nationaltheatret etc.) 130- bussen starter ved Skøyen, stopper ved Lysaker og bortetter. Sjekk med Ruter!

Det blir som vanlig servering (kr.150), og vi må ha bindende påmelding senest lørdag 9. desember til André Damslora: adamslora@hotmail.com, tlf. 92098877 (send gjerne SMS), eller Turid Henriksen: t.l.henriksen@ilos.uio.no, tlf. 97022207. NB: Turid er bortreist mellom 29.11 og 11.12 og treffes ikke på telefon eller mail i dette tidsrommet.

Vel møtt!
Styret

Fri oss fra normannerne – NRK dokumentar

I 1988 produserte NRK fire programmer om normannernes erobringer og byggende virksomhet i Vest-Europa i tidlig middelalder. Utgangspunktet var skandinaviske vikinger som ble fastboende og overtok styrende funksjoner i Normandie, Sør-Italia, Sicilia og England. Programmet er ved Per Simonnæs.  Mye spennende stoff! Men alt er ikke fullstendig tekstet.

Episode 1: Rolf og Normannerne

Episode 2: Robert og Sør-Italia

Episode 3: Roger og Sicilia

Episode 4: Vilhelm og England

Årsmøte (annual meeting) 24.4.2017

Årsmøtet for 2017 fant sted på vanlig sted (Stabekk). For detaljer, se referat.

Det nye styret ble enstemmig valgt og består i 2017 av:

 • Turid Henriksen (leder), til 2018
 • André Damslora (kasserer og nestleder), til 2019
 • Jan Pedersen (medlem) til 2019
 • Yves Augugliaro (medlem)
 • Mona Elset (medlem), til 2018
 • Bodil Prestegaard (ny, medlem), til 2019

Innkalling til årsmøte, 2017

Det innkalles til Årsmøte/Generalforsamling og inviteres til etterfølgende medlemsmøte på Stabekk og Jar seniorsenter (Ringsveien 2, Stabekk) mandag 24. april 2017 kl. 19.00.

DAGSORDEN for årsmøtet

 1. Valg av ordstyrer og to medlemmer til å undertegne protokollen
 2. Årsmelding
 3. Regnskap 2016 og redegjørelse fra revisor
 4. Fastsettelse av kontingent
 5. Budsjett 2017
 6. Valg av styre og revisor
 7. Eventuelt

 

MEDLEMSMØTE,  foredrag ved KRISTIN BECH:

 Fra englisc til English – språk og historie i 1500 år

 bech_forside

 

Kristin Bech er førsteamanuensis ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), Universitetet i Oslo, og har engelsk språkhistorie som spesialitet. I dette foredraget snakker hun om engelskens historie før og etter 1066. Hvordan hørtes engelsk ut for 1000 år siden? Hva skjedde med engelsk da normannerne kom? Hva gikk tapt? Hvordan har fransk påvirket engelsk?

Kristin Bech har det siste året hatt stor suksess med en fornøyelig framstilling av engelsk språkhistorie, Fra englisc til English, og er en etterspurt foredragsholder.

 

Det blir som vanlig servering (kr.150), og vi må ha bindende påmelding senest 20. april til André Damslora: adamslora@hotmail.com, tlf. 920 98 877, eller Turid Henriksen: t.l.henriksen@ilos.uio.no, tlf. 97022207.

 

Merk endring i bussnummer og navn! Buss 143 heter nå 150, mens buss 121 heter 130.  Begge stopper ved Stabekk kino, men bare 150 går fra Oslo sentrum og da bare om Vika og ikke lenger i Bygdøy Allé.  Dersom du ikke kan ta 150 direkte, kan du ta en buss (f.eks. 31) til Lysaker og bytte til 150 eller 130 der. Sjekk med Ruter!

 

Vel møtt!

PS.  Innkallingen er tilgjengelig for nedlasting.

Rolf Tobiassen

ROLF TOBIASSEN
Rolf Tobiassen est mort le 21 mars 2017. C’était un homme passionné pour la France, sa langue et sa culture. Il a été membre du Souvenir Normand, Section norvégienne, pendant plusieurs décennies et membre du bureau pendant de nombreuses années. Nous avons perdu un ami enthousiaste, engagé et  plein d’idées. Merci Rolf pour tout ce que tu as fait pour nous.

Nekrolog

Vår venn og kollega Rolf Tobiassen døde 21. mars, 83 år gammel. Han var en iherdig forkjemper for fransk i skolen og en pioner i fransk-norsk universitetssamarbeid. Hans entusiasme for fransk språk ble vakt i gymnastiden i Kristiansand. Der møtte han også sin Randi. Hun har i et og alt delt hans frankofile interesser. Rolf ble i 1960 cand. philol. med hovedoppgave om ”natur og menneskenatur” hos Rousseau. Fra 1962 til han nådde pensjonsalder hadde han sin arbeidsplass ved Universitetet i Oslo, som lærer og bestyrer ved Romansk institutt og senere som leder av Senter for universitetssamarbeid med Frankrike.Rolfs arbeid for rekruttering til fransk startet etter at faget på 70-tallet ikke lenger var obligatorisk og fortsatte til det siste. Franskens stilling i Norge førte også til samarbeidet mellom norske universiteter og universitetet i Caen og opprettelsen av OFNEC i 1983. Det ga nye studiemuligheter for filologer og realfagstudenter. Senere fikk han i stand samarbeid om bl. a. ingeniørstudier ved INSA Toulouse . For å styrke kontakten mellom norske og franske forskningsmiljøer opprettet han i 1998 Fransk-norsk senter for humaniora og samfunnsvitenskap i Paris.

Rolf var aktiv på mange arenaer. Han var med på å stifte Fransklærerforeningen i Norge, og var leder i en lang periode. For de med ordenen Palmes Académiques i Norge stiftet han i 2005 en norsk forening, AMOPA Norvège, nok en arena for arbeid for fransk språk og kultur.

I flere tiår har Rolf og Randi vært aktive i foreningen Souvenir Normand. Gjennom den ble det knyttet varige vennskapsbånd og internasjonal kontakt ved årlige treff med tilsvarende foreninger i bl.a. Frankrike og England.

Rolf er blitt behørig hedret for sin innsats. Han er bl.a. Commandeur des Palmes Académiques, Officier de l’Ordre national du Mérite, æresdoktor ved Universitetet i Caen, Chevalier de la Légion d’Honneur, og har mottatt Kongens fortjenstmedalje i gull.

Rolf var en inspirator for utallige studenter og en god venn. Han etterlater seg et tomrom som blir umulig å fylle. Vi takker for hans utrolige innsats. Våre tanker går til Randi, sønn og dattersom har mistet en flott ektefelle og far.

Turid Lillian  Henriksen, Brynhild Sirevåg, Jan I. Pedersen

(Nekrologen ble trykt i Aftenposten 25. mars 2017 med noen få redaksjonelle endringer.)